Mitä on kulttuuriäly?

Kulttuuriälyn avulla voi kasvaa.

Kulttuuriälyn ajatuksen toivat ensimmäisen kerran 2003 Christopher Earley ja Soon Ang kirjassaan Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures. Kulttuuriälyä on sittemmin määritelty monen eri tahon toimesta ja eri näkökulmista. Sukulaistermejä ovat kulttuurien välinen kompetenssi, kulttuurien lukutaito.

Kulttuuriäly ei ainoastaan edistä kykyä toimia vieraiden kulttuurien parissa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi, vaan parhaimmillaan kasvattaa työntekijöiden luovuutta ongelmien ratkaisussa ja tiimityöskentelyssä, turvallisuuden tunnetta sekä näiden kautta työhyvinvointia sekä organisaation kilpailukykyä.

KULTTUURIÄLYN KEHITTÄMISEN KOLMINAISUUSMALLI

TIEDON KERUU JA YMMÄRRYS

 • Itsestä ja ihmismielestä: Miten mieli toimii ja mikä sitä liikuttaa
 • Kulttuureista ja ihmisryhmistä
 • Vuorovaikutuksesta
 • Näiden vaikutuksesta organisaation toimintaan

TIEDOSTAMINEN

 • Miksi itse toimin näin?
 • Miksi toinen osapuoli reagoi eri tavoin, kun olin odottanut?
 • Miten itse tulkitsin tilanteen?
 • Miltä tilanne näytti toisen osapuolen näkökulmasta?

TAITOJEN HARJOITTELU (opitun käytäntöönpano)

 • Tietoinen toimiminen ja itsereflektio
 • Vuorovaikutuksen harjoittelu ja kanssakäymisessä  oppiminen
 • Tarkoituksenmukaisen organisaatiokulttuurin luominen ja ylläpitäminen

Kulttuuriäly lähtee uteliaisuudesta eri tavoin toimivia ihmisiä ja ihmisryhmiä kohtaan. Jokainen ihminen on kulttuuristaan huolimatta yksilö ja kantaa matkassaan oman elämänpolkunsa, temperamenttinsa ja alakulttuuriensa selkäreppua. Ollakseen kulttuuriälykäs, ihmisen ei tarvitse tuntea kaikkia kulttuureja. Koulutuksen ja harjoittelun avulla voi oppia ajattelun työkaluja, jotka nopeuttavat taitavan toiminnan oppimista vuorovaikutustilanteissa. Kulttuuriälyn kehittyessä taito kommunikoida ihmisten kanssa eri maailman kolkissa kasvaa, samalla kun väärinymmärtämisen ja -ymmärretyksi tulemisen riski pienenee.